abudujai

abudùjai, abìdvejos (abidvìjai, abidveji) num. card. abu, abudu: Su mumim daugiau niekas nevažiuos, tik mes abudùjai Ds. Eikit abidvìjai valgyt Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abudujaino — abùdujaino, abìdvijaino num. card. žr. abudujai: Ar abùdujaino arklius parvedei? Sb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abudujen — abùdujen, abìdvijen num. card. žr. abudujai: Kaip pailso, abùdujen ropojo an kriaušiaus Km. Eikšę, panaitėle, sėskis ant žirgelio, josma abùdujen žaliojon girelėn LMD(Kp) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abudujenai — abùdujenai, abìdvijenai num. card., abudùjenai, abidvìjenai žr. abudujai: Atėjo ir anys abudùjenai (vyras su žmona) Ob. Vejam [vagį] abùdujenai, bus geriau Kp. Kur jūs abidvìjenai nulindot? Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutverti — 2 sutverti, sùtveria, sutvėrė tr. 1. NdŽ, Klk sučiupti, sugriebti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.): Sutvėrė už pečių ir laiko DŽ1. Akmeną kaip sutvėriau, kaip daviau! Ob. Vaikai sutvėrė tą žmogelį, nebepaleidžia Pš. Vigrus avinas, bet už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienavardis — 2 vienavar̃dis, ė adj. (2), vienãvardis (1) KŽ 1. turintis vien vardą: Lietuviai, kaip ir visos kitos indoeuropiečių tautos, senovėje buvo vienavardžiai A.Sal. Vytauto laikais lietuviai tebebuvo vienavardžiai A.Sal. 2. SD47, Sut, Š, DŽ, NdŽ, KŽ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vis — 1 vìs adv. KI414, K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; R, R15, MŽ, MŽ20, Sut, N, M visada, visą laiką, nuolat: Vis, be parstojimo, tuomi lydžiu, tuomi trūkiu I. Neapsistoti, vis skubėti J. Vis eina ir eina šulnin vandenio, ir vis giria: koks gardus jūsų vanduo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.